Príjem (podnikové hospodárstvo)

Príjem je v podnikovom hospodárstve:

  • a) v užšom zmysle (termín v súčasnom účtovníctve): prírastok peňažných prostriedkov (hotovosti) a prírastok ekvivalentov peňažných prostriedkov (ekvivalentov hotovosti) účtovnej jednotky/podniku; pojem znie v angličtine "(positive) cash flow" (IAS 7 a zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení k 1.1.2009)
  • b) v širšom zmysle (v teórii): bod a + zvýšenie (ostatných) pohľadávok

Pojem je odlišný od pojmu výnos, aj keď sa oba pojmy čiastočne kryjú.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť