Prímorie (Slovinsko)

Prímorie (slov. Primorje, Primorska Slovenija, tal. Litorale, nem. Küstenland) je západná časť Slovinska. Leží pri severnom pobreží Jadranského mora na hraniciach s talianskym regiónom Furlansko-Júlske Benátky.

Poloha