Prírodovedecká fakulta Karlovej univerzity

Prírodovedecká fakulta Karlovej univerzity (skratka PřF UK z čes. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, lat. Facultas Rerum Naturalium) je jedna zo 17 fakúlt Karlovej univerzity.

Budova chemických ústavů Hlavova 8, Praha 2

Vznikla v roku 1920 oddelením prírodovedných a matematických odborov od vtedajšej filozofickej fakulty.[1] V medzivojnovom období došlo k značnému rozvoju a na jej pôde pôsobil celý rad významných osobností. Fakulta a jej areál na pražskom Albertove boli svedkami dôležitých dejinných udalostí, študentskej manifestácie v novembri 1939 a o päťdesiat rokov neskôr novembrovej demonštrácie študentov 17. novembra 1989.

Štúdium upraviť

Prírodovedecká fakulta UK poskytuje bakalárske a magisterské štúdium biologických, geografických, geologických, chemických a environmentálnych predmetov (ostatným prírodným vedám sa venuje MFF UK). Štúdium sa uskutočňuje prezenčnou formou a môže byť buď jednoodborové, slúžiace na výchovu vedeckých a odborných pracovníkov, alebo viacodborové, ktoré sa týka najmä štúdia učiteľstva všeobecne vzdelávacích predmetov. Výučba prebieha tzv. kreditovým systémom v súlade s pravidlami European Credit Transfer System, ktoré uľahčujú uznanie predmetov po študijných pobytoch v zahraničí. V súčasnej dobe fakulta ponúka 9 akreditovaných študijných programov bakalárskeho štúdia a 8 študijných programov nadväzujúceho magisterského štúdia.

Referencie upraviť

  1. Emancipace české přírodovědy a vznik přírodovědecké fakulty [online]. Praha: Univerzita Karlova : Přírodovědecká fakulta, [cit. 2022-11-19]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy na českej Wikipédii.