Prach (častice v atmosfére)

Prach je všeobecné označenie pre pevné častice s priemerom menším ako 500 mikrometrov a všeobecne pre dobre rozdelenú hmotu. Prach na Zemi nachádzajúci sa v atmosfére pochádza z rôznych zdrojov. Prachom rozumieme aj drobné čiastočky pevných materiálov rozptýlené v ovzduší alebo usadené na predmetoch a stenách. Tieto čiastočky vznikajú aj pri ťažbe, vŕtaní, mletí a opracovávaní rôznych pevných materiálov. V prachom zamorenom ovzduší sa najdlhšie udržujú čiastočky prevažne priemeru do dvoch mikrometrov. Tieto čiastočky sú z hygienického hľadiska najnebezpečnejšie, pretože prenikajú hlboko do dýchacích ciest a spôsobujú tak vážne ochorenia (azbestóza, silikóza a iné).

Prach sa nachádza aj vo vesmíre, napríklad v medzihviezdnych mračnách, prachom sú tvorené aj chvosty niektorých komét.

Iné projektyUpraviť