Pracovné lekárstvo

Pracovné lekárstvo a toxikológia je jedným zo základných odborov medicíny.

Pozostáva z týchto základnych činností:

 • 1. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
  • 1.1. choroby z povolania
  • 1.2. pracovné zdravotné služby
  • 1.3. priemyselná toxikológia
  • 1.4. klinická toxikológia
 • 2. preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
 • 3. fyziológia a psychológia práce