Pragmatická sankcia (1713)

Pragmatická sankcia (lat. Sanctio Pragmatica, nem. Pragmatische Sanktion) je nariadenie cisára Karola VI. z 19. apríla 1713 o nástupníctve v habsburských krajinách, ktoré sa stalo základným zákonom habsburského a neskôr rakúsko-uhorského štátu až do roku 1918. Ustanovila nedeliteľnosť monarchie a nové pravidlá nástupníctva, ktoré zaisťovali nástupníctvo i po ženskej línii. Vlastne je to zákon umožňujúci ženám nastúpiť na trón. Najprv ju nechcela uznať šľachta a panovníci vôbec, ale potom na to postupne pristúpili (1723). Hoci ju časom uznala väčšina európskych panovníkov, nezabránila vojne o habsburské dedičstvo, ktorá vypukla krátko po Karolovej smrti.

Pragmatická sankcia

Literatúra

upraviť
  • URFUS, Valentin. Pragmatická sankce. 19.4.1713 : : rodný list podunajské monarchie. 1. vyd. Praha : Havran, 2002. 152 s. ISBN 80-86515-11-7. (po česky)

Externé odkazy

upraviť