Pravidlá slovenskej výslovnosti

kniha

Pravidlá slovenskej výslovnosti je kniha Ábela Kráľa, ktorá patrí medzi záväzné kodifikačné príručky spisovnej slovenčiny.

Vyšla vo viacerých vydaniach (1984, 1988, 1996, 2005, 2009). Prvé vydania vyšli v SPN, posledné v Matici slovenskej. Kodifikačnou príručkou je vydanie z roku 2009 (podľa Opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. decembra 2013 č. MK – 3707/2013-110/23267 o vyhlásení kodifikovanej podoby štátneho jazyka podľa zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

Pôvodne bola kniha koncipovaná (aj) ako vysokoškolská príručka pre Filozofickú fakultu, Pedagogickú fakultu a VŠMU v Bratislave.

Obsah je rozdelený na tri časti – na všeobecnú časť, v ktorej vysvetľuje pojem ortoepie a čím sa tento jazykovedný odbor zaoberá, v druhej časti systémovo vymedzuje pravidlá správnej výslovnosti a tretia časť je výslovnostný slovník.

  • –báb–. Pravidlá slovenskej výslovnosti. Systematika a ortoepický slovník - Ábel Kráľ - Pramene a istoty kultúry [online]. Knižná Revue, február 2006, [cit. 2011-12-17]. Dostupné online.
  • Pravidlá slovenskej výslovnosti. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 337.
  • OPATRENIE Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. decembra 2013 č. MK – 3707/2013-110/23267 o vyhlásení kodifikovanej podoby štátneho jazyka podľa zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov [online]. MK SR, 2013-12-19, [cit. 2014-02-20]. Dostupné online. Archivované 2014-02-26 z originálu.