Praxagoras (starogr. Πραξ̣αγόρας  – Praxagoras) bol olympijský víťaz v tethrippe v roku 84 pred Kr.[1][2]

Praxagoras, syn Leóna z Élidy, bol na 174. olympijských hrách korunovaný olivovým vencom za víťazstvo v tethrippe.[1] Tethrippon (preteky dvojkolesových vozov so štvorzáprahom) zaviedli v Olympii na 25. hrách v roku 648 pred Kr. Prvým víťazom tejto disciplíny bol Pagóndas z Téb.[3][4] Tento šport bol privilégom bohatých občanov (majiteľov vozov a koní), za ktorých v preteku váčšinou súťažil vozataj, a to v mene svojho pána. Víťazný veniec si vždy odniesol iba majiteľ voza a koní.[5]

Záznam o olympijskom víťazstve Praxagora je uvedený na kamennom podstavci objavenom severozápadne od olympijského Pelopiona.[1][2] Je to jeden z nápisov (IvO 198 až IvO 206, IvO = W. Dittenberger a K. Purgold, nápisy Olympia, Berlin 1896.) na spoločnom podstavci (nezachovaného sochárskeho diela) detí a vnukov élidského chovateľa koní Filista (Praxagoras, Strogién, Télemachos, Timareta, Filistos, Theodota a Filonikos), ktorí dosiahli olympijské víťazstvá v jazdeckých disciplínach v rokoch 8476 pred Kr.[2]

Referencie a bibliografia

upraviť
  1. a b c Inscriptiones Graecae, IvO 200 [1]
  2. a b c Mark Golden. Sport in the ancient world from A to Z. London : Taylor & Francis, 2003. ISBN 0-203-49732-5. S. 134.
  3. Eusebios, Kronika 2,193.[2]
  4. Vojtech Zamarovský. Vzkriesenie Olympie. Bratislava : Šport, 1986. 77-043-86. S. 246.
  5. Vojtech Zamarovský. Vzkriesenie Olympie. Bratislava : Šport, 1986. 77-043-86. S. 156.

Pozri aj

upraviť