Timareta (starogr. Τιμαρέτα – Timareta) bola olympijská víťazka v synóride v roku 84 pred Kr.[1][2]

Timareta, dcéra Filista z Élidy, bola spoločne so svojim synom Filistom na 174. olympijských hrách korunovaná olivovým vencom za víťazstvo v synóride (v pretekoch na voze s dvojzáprahom).[2] V Olympii sa táto disciplína zaviedla na 93. hrách v roku 408 pred Kr.[3][4] Ženy boli vylúčené z účasti na olympijských hrách pokiaľ sa to týkalo atletických disciplín. V jazdeckých disciplínach to však bolo iné. Tam si olympijský veniec odniesol vždy majiteľ koňa alebo záprahu (v tomto prípade majitelia), a preto nebolo prekážkou, aby tým majiteľom bola aj žena.[5][6] Vozataj, ktorý pretekal, ostával zväčša anonymný.[5]

Záznam o olympijskom víťazstve Timarety je uvedený na kamennom podstavci objavenom severozápadne od olympijského Pelopiona.[1][2] Je to jeden z nápisov (IvO 198 až IvO 206, IvO = W. Dittenberger a K. Purgold, nápisy Olympia, Berlin 1896.) na spoločnom podstavci (nezachovaného sochárskeho diela) detí a vnukov élidského chovateľa koní Filista (Timareta, Filistos, Strogién, Télemachos, Praxagoras, Theodota a Filonikos), ktorí dosiahli olympijské víťazstvá v jazdeckých disciplínach v rokoch 8476 pred Kr.[7]

Referencie a bibliografia

upraviť
  1. a b Inscriptiones Graecae, IvO 201 [1]
  2. a b c Mark Golden. Sport in the ancient world from A to Z. London : Taylor & Francis, 2003. ISBN 0-203-49732-5. S. 166.
  3. Vojtech Zamarovský. Vzkriesenie Olympie. Bratislava : Šport, 1986. 77-043-86. S. 249.
  4. Eusebios, Kronika 2,193.[2]
  5. a b Vojtech Zamarovský. Vzkriesenie Olympie. Bratislava : Šport, 1986. 77-043-86. S. 122.
  6. Lesley Adkins & Roy A. Adkins. Starověké Řecko. Praha : Slovart, 2011. ISBN 978-80-7391-580-3. S. 438.
  7. Mark Golden. Sport in the ancient world from A to Z. London : Taylor & Francis, 2003. ISBN 0-203-49732-5. S. 134.

Pozri aj

upraviť