Predbežné označenie v astronómii

Predbežné označenie alebo provizórne označenie je označenie astronomického objektu bezprostredne po jeho objave.

Planétky

upraviť

Hlavný článok: Označenie planétok

Po objave dostane každá planétka predbežné (provizórne) označenie, ktoré v zásade prideľuje Stredisko pre planétky (Minor Planet Center, skrátene MPC), prevádzkuje svoju činnosť na Smithsonovom astrofyzikálnom observatóriu (Smithsonian Astrophysical Observatory, skrátene SAO), a to z poverenia III. oddelenia pri Medzinárodnej astronomickej únii (International Astronomical Union, skrátene IAU). Výnimku tvoria špeciálne časovo obmedzené projekty, ktoré produkovali veľké množstvo objavov v krátkej dobe, ktorými by bolo stredisko MPC zahltené.

Predbežné označenie prideľované strediskom MPC existuje v dvoch základných variantoch, ktoré sú navzájom jednoznačne prevoditeľné. Tretí spôsob sa používal pre špeciálne časovo obmedzené projekty.

  • Štandardné predbežné označenie sa skladá zo štvorciferného čísla, označujúceho rok objavu, respektíve ohlásenia objavu k registrácii v stredisku MPC, ktoré je nasledované medzerou (odklepom). Za touto medzerou nasleduje veľké písmeno anglickej abecedy, určujúce polovicu mesiaca, v ktorom bol objav resp. nahlásenie vykonané.
  • Komprimované predbežné označenie bolo navrhnuté z niekoľkých dôvodov. Prvým bola požiadavka, aby toto označenie bolo vždy rovnako dlhé (to štandardné predbežné označenie evidentne celkom nespĺňa) a druhým, aby jednoduchým triedením bolo možné získať poradie, v ktorom boli telesá objavené (nahlásené). Poslednou požiadavkou (významnou najmä v nedávnej minulosti) bolo, aby toto označenie bolo čo najkratšie.
  • Špeciálne predbežné označenie - v priebehu 2. polovice 20. storočia prebehlo niekoľko systematických prehliadok oblohy s cieľom odhaliť čo najviac nových planétok. V rámci každej z nich bolo prideľované zvláštne predbežné označenie, pozostávajúce z poradového čísla objaveného objektu, nasledovaného medzerou a označením príslušnej prehliadky oblohy

Súčasný systém provizórneho označovania planétok bol zavedený v roku 1925 a doplnil niekoľko predchádzajúcich konvencíí, z ktorých sa každá ukázala ako zastaraná zvyšovaním počtu objavov nových planétok.

Kométy

upraviť