Preklad

rozlišovacia stránka

Preklad môže byť:

  • v jazykovede: prevod z jedného jazyka do druhého, resp. text takto prevedený, pozri preklad (jazykoveda)
  • v informatike: prevod zdrojového programu do ekvivalentného cieľového programu (pomocou špeciálneho programu, tzv. prekladača), pozri pod prekladač (programovanie)
  • v stavebníctve: vodorovný nosný prvok uložený nad otvorom v murive, pozri preklad (stavebníctvo)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.