Premenlivé dopravné značenie

Premenné dopravné značenie je elektronický druh dopravného značenia, ktorý sa používa v cestnej doprave za účelom informovania vodičov o aktuálnej dopravnej situácii. V mestách býva často umiestnené pri podzemných a nadzemných parkoviskách, mimo nich zvykne premenlivé dopravné značenie informovať o obchádzkových trasách, dočasnom znížení maximálnej povolenej rýchlostí, či aktuálnych poveternostných podmienkach.

Premenné dopravné značenie v USA