Pribiš je potok na dolnej Orave, na území okresu Dolný Kubín.[1] Je to ľavostranný prítok Oravy a má dĺžku 9,5 km. Na dolnom toku sa hlbšie zarezáva do flyšového pásma Oravskej vrchoviny a oddeľuje masív Hája na východe od masívu Turíkovho Žiaru na západe.

Pribiš
potok
Zdrojnica Oravská vrchovina
Ústie Orava
Dĺžka 9,5 km
Povodie Orava
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-04-043
Číslo recipienta 4-21-04-8704
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pribiš pramení v Oravskej vrchovine[2], na severozápadnom svahu Vrchov (927,4 m n. m.) v nadmorskej výške približne 800 m n. m., v lokalite Staré lazy severne od obce Malatiná.

Smer toku upraviť

Na hornom toku tečie severozápadným smerom, od obce Pribiš na sever, na dolnom toku po pribratí pravostranného prítoku z oblasti Humienca opäť na severozápad, pričom vytvára oblúk ohnutý na juhozápad. Tesne pred svojím ústím sa stáča a na krátkom úseku tečie na severovýchod.[3]

Geomorfologické celky upraviť

Prítoky upraviť

  • pravostranné: krátky prítok z južného svahu Mladej hory (813,2 m n. m.), krátky prítok zo západného svahu Mladej hory, prítok (646,0 m n. m.) z lokality Za haťami, prítok spod Rakytinky (808 m n. m.), prítok prameniaci severne od kóty 773,7 m, prítok z oblasti Stotiny, prítok z lokality Humienec
  • ľavostranné: prítok prameniaci severozápadne od Malatinej, dva krátke prítoky z oblasti Vrchných lánov, prítok prameniaci severovýcodne od kóty 723,2 m, prítok z lokality Uhlisko a prítok zo severovýchodného a druhý zo severozápadného svahu Turíkovho Žiaru (851,5 m n. m.)

Ústie upraviť

Potok sa vlieva do Oravy pri obci Oravský Podzámok v nadmorskej výške cca 505 m n. m.

Obce upraviť

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-10-21]. Dostupné online.
  2. a b KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-21]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-10-21]. Dostupné online.