Priečka

rozlišovacia stránka

Priečka môže byť:

  • latka, ktorá priečne spája dve bočné časti alebo slúži na ich vystuženie, napr. na rebríku
  • skrátene: priečka kotvy
  • v architektúre a stavebníctve: oddeľovacia (nenosná) stenová konštrukcia, pozri priečka (konštrukcia)
  • v geometrii: priamka pretínajúca geometrický útvar, synonymum: transverzála, pozri priečka (geometria)
  • v telekomunikáciách: zväzok vedenia medzi dvomi ústredňami v sieti, ktorý je cestou prvého výberu, pozri priečka (vedenie)
  • vo vodohospodárstve: konštrukcia (spravidla z prútia, kameňa alebo betónu) zahradzujúca odstavené koryto alebo rameno rieky, pozri priečka (vodohospodárstvo)
  • lôžko z dosák, pričňa
  • hovorovo:
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.