Priečka (konštrukcia)

Priečka je:

  • v širšom zmysle: zvislá .konštrukcia a prvok stenovej konštrukcie, ktorá/ktorý
    • člení vnútornú dispozíciu budovy a plní tak požadovaný stupeň oddelenia priestorov budovy zo zrakových, tepelných, svetelných a zvukových dôvodov a
    • je kotvená/-ný proti posunutiu - spravidla nesený stropnou konštrukciou - a
    • väčšinou plní funkciu nenosnej konštrukcie
  • v užšom zmysle: len nenosná stena (STN 73 0001)
priečka deliaca WC od kúpelne

Na priečky oddeľujúce bytové jadro, schodisko a iné priestory sú kladené osobitné požiadavky na tepelno a zvukovo izolačné vlastnosti. Na výrobu priečok sa používajú rôzne materiály ale najmä tehla, betón, drevo, plast, sklo (sklobetón) a oceľ.

Celistvé priečky

upraviť
  • Monierová priečka sa používa vtedy, ak má niesť ťažké zariaďovacie predmety alebo v priemyselných stavbách. Niekedy sa používa aj ako plnostené balkónové zábradlie. Má vysokú pevnosť a jej nevýhodou je pracnosť, hmotnosť, zlá izolácia a nedastočné možnosti v presekávaní. Je vystužená sieťou oceľových prútov v priemere 5 mm a štvorcové pole má rozmer 300 x 300 mm. Výstuž sa kotví do káps alebo do drážky v murive alebo strope. Namiesto výstuže môžeme použiť aj hotové pletivo alebo hotový plech. Výhodou pletiva je, že nie je potrebné zhotovovať debnenie a cement sa nanáša priamo na pletivo.
  • Rabicová priečka je vápenno-sadrová priečky, ktorej konštrukcia je rovnaká ako pri monierovej. Je tvorená z drôtov 5-15 mm, časť má rozmer 800 x 600 mm. Drôty sa dôkladne upnú medzi nosné múry, strop aj podlahu. Na kostru sa prichytáva pletivo, na ktoré sa nahadzuje malta a môže sa použiť jednostranné debnenie alebo žiadne. Maximálna hrúbka je 50 mm.