Prienik (matematika)

V matematike sa ako prienik dvoch alebo viacerých množín označuje taká množina, ktorá obsahuje práve tie prvky množiny "A", ktoré sú súčasne prvkami množiny "B", prípadne prvkami ďalších množín. Prienik množín A a B sa označuje symbolom AB.

Prienik množín A a B zobrazený pomocou Vennovho diagramu

Formálny zápis upraviť

Prienik dvoch množín A a B:

 

Všeobecný zápis pre nekonečný počet množín M...:

 

Príklady upraviť

{ 1, 2, 3 } ∩ { 2, 3, 4 } = { 2, 3 }

{ 1, 2, 4, 6, 8, ... } ∩ { 1, 4, 8, 12, ... } = { 1, 4, 8, ... }

Externé odkazy upraviť