Priestor (architektúra)

Priestor je trojrozmerný prírodný alebo architektonický útvar. Prírodný priestor je vytvorený prírodnými útvarmi, ako je prehýbanie terénu, hory, údolia, lesy, vodstvo, obloha. Architektonická hmota sa buď podriaďuje a príroda prevláda, alebo hmota prenikavo mení celé prírodné prostredie. Architektonický priestor je umelo vytvorený staviteľskou činnosťou.

DelenieUpraviť

  1. vonkajší otvorený, čiže obklopený architektonickými hmotami (námestie)
  2. vonkajší obklopený, čiže vnútri architektúr (nádvorie)
  3. vnútorný, tiež interiér, je vnútri v architektúrach. Môže byť uzavretý (plne vymedzený stenami, podlahou a stropom), otvorený ( väčšia časť stien je nahradená oknami), medzipriestor alebo polopriestor ( z jednej alebo viacerých strán otvorený, ale hore prekrytý- kolonáda, portikus)

ZdrojUpraviť