Priestorová grupa je v kryštalografii množina prvkov symetrie, ktorých operácie sú realizované v trojrozmernom priestore. Ide o kombináciu všetkých možných transformácií kryštálovej štruktúry. Priestorová grupa tak charakterizuje súmernosť štruktúry kryštálu asi tak, ako bodová grupa charakterizuje súmernosť vonkajšieho kryštálového tvaru.

V trojrozmernom priestore existuje 230 priestorových grúp.

Iné projekty

upraviť

1.3 Symetrie krystalických látek [online]. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, [cit. 2013-04-24]. Dostupné online. (česky)