Primár môže byť:

  • v medicíne: vedúci lekár oddelenia v nemocnici alebo inom zdravotníckom zariadení,[1] pozri primár (medicína)
  • v elektrotechnike: primárne vinutie elektrického stroja (transformátora),[1] pozri pod transformátor

Pozri upraviť

Referencie upraviť

  1. a b primár [online]. In Balážová, Ľubica – Bosák, Ján (eds.). Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopln. a preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005 [cit. 2018-03-24]. ISBN 80-10-00381-6. Dostupné online.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.