Princíp kauzality

Princíp kauzality alebo princíp príčinnosti je kľúčový vedecký zákon, podľa ktorého každá skutočnosť a každá zmena vo svete je zapríčinená. Podľa princípu kauzality má každý jav svoju príčinu.

NázoryUpraviť

  • Podľa Davida Humeho sa princíp kauzality vtláča do ľudskej mysle iba na základe zvyku pozorovať pravidelnú následnosť javov. [1]
  • Podľa Kanta a zástupcov novovekého racionalizmu je daný nevyhnutne a priori a podmieňuje skúsenosť. [2]
  • Locke tvrdí, že sa vtláča do ľudskej mysle iba na základe zvyklosti pozorovať pravidelnú následnosť javov. [3]
  • Novoveký empirizmus tvrdí, že princíp kauzality sa vtláča do ľudskej mysle iba na základe zvyklosti pozorovať pravidelnú následnosť javov.

ReferencieUpraviť

  1. Filit
  2. Filit
  3. Filit