Principal Galaxies Catalogue

Principal Galaxies Catalogue je astronomický katalóg publikovaný v roku 1989, ktorý obsahuje rovníkové súradnice B1950 a J2000 a identifikáciu pre 73 197 galaxií. Je založený na Lyon-Meudonovej extragalaktickej databáze, ktorá vznikla v roku 1983.

40 932 (56%) súradníc má smerodajnú odchýlku menšiu ako 10″. Celkovo je tu 131 601 názvov z 38 najčastejších zdrojov. Obsahuje tieto údaje pre objekty:

  • 49 102 morfologických popisov
  • 52 954 zdanlivých veľkých a malých polosí
  • 67 116 zdanlivých magnitúd
  • 20 046 radiálnych rýchlostí
  • 24 361 pozičných uhlov

Lyon-Meudonova extragalaktická databáza bola rozšírená do HyperLEDA, čo je databáza niekoľkých miliónov galaxií. Galaxie v pôvodnom katalógu PGC sú číslované pôvodným PGC číslom v HyperLEDA. Čísla boli priradené aj iným galaxiám, hoci tieto galaxie neboli v pôvodnom PGC katalógu, neodporúča sa používať tieto čísla ako názvy.

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť