Producent

rozlišovacia stránka

Producent môže byť:

  • výrobca
  • pestovateľ; dorábateľ
  • v hudbe: osoba zodpovedná za dohľad a odbornú pomoc pri vytváraní celkového zvuku nahrávky zvereného interpreta, pozri hudobný producent
  • vo filme: osoba zodpovedná za kreatívnu prípravu a umeleckú realizáciu filmového diela, pozri filmový producent
  • realizátor nahrávok, filmov, predstavení a verejných podujatí z manažérsko-ekonomickej stránky; výkonný producent, pozri producent (umenie)
  • v ekológii: autotrofný organizmus, ktorý vytvára organickú hmotu z jednoduchých anorganických látok, pozri producent (biológia)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.