Producent je manažérsky pracovník, ktorý zabezpečuje a koordinuje ekonomickú, obchodnú a prevádzkovú oblasť výroby filmov a televíznych, divadelných, hudobných a tanečných programov a predstavení.

Posudzuje námety pre tvorbu filmov, programov a predstavení z ekonomického hľadiska, zostavuje pre ne rozpočty, rokuje so sponzormi s cieľom získať finančné prostriedky, vykonáva nábor tvorivého a technického personálu pre príslušný film či program, zostavuje a kontroluje plány nakrúcania, hlavne z hľadiska efektívneho využívania materiálno-technických prostriedkov, financií i ľudí a neprekročení daných finančných limitov.

Pracuje vo veľmi rôznorodom prostredí, podľa povahy produkcie.

Od producenta sa vyžadujú manažérske zručnosti, schopnosť dobrého úsudku, schopnosť ohodnotiť ľudí.