Profil slovenskej kultúry

Profil slovenskej kultúry je internetový portál, ktorý funguje ako digitálny sprievodca po slovenskej kultúre. Sprístupňuje ho Univerzitná knižnica v Bratislave.

logo portálu Profil slovenskej kultúry

Charakteristika portálu upraviť

Internetový portál sprístupnila Univerzitná knižnica v Bratislave v roku 2015 a ponúka zosumarizované informácie o všetkých oblastiach kultúry a umenia, predstavuje bohaté kultúrne dedičstvo, prírodné krásy, turistické atrakcie, ale aj dôležité inštitúcie, organizácie, subjekty. Portál je dvojjazyčný (slovenčina, angličtina), a tým zároveň prístupný pre zahraničných návštevníkov Slovenska, či pre zahraničných záujemcov o informácie o Slovensku a jeho kultúre.

Vývoj a ciele portálu upraviť

Myšlienka internetového portálu vznikla okolo roku 2013 so zámerom vytvoriť základ komplexnej prezentácie slovenskej kultúry a poskytnúť komplexné informácie o umení a kultúre na jednom mieste. Cieľom projektu je prezentovať slovenskú kultúru a umenie v historickom prehľade až do súčasnosti vo forme pútavých esejí, vrátane prierezových aktuálnych a atraktívnych tém, podporiť rozvoj kultúrneho povedomia o Slovensku, stimulovať cestovný ruch a zabezpečiť budovanie pozitívneho imidžu Slovenska doma i v zahraničí.

Obsah portálu upraviť

Obsahom internetového portálu sú atraktívne ilustrované súhrny o jednotlivých oblastiach kultúry a umenia spracované v chronologickom priereze od najstaršieho obdobia až po súčasnosť v týchto kategóriách: architektúra, festivaly, film, kultúrne dedičstvo, literatúra, médiá, múzické umenia, tradičná ľudová kultúra a folklór, turizmus, výtvarné umenie. Okrem komplexného prehľadu o slovenskej kultúre a umení súčasťou portálu sú aj prehľadné informácie o Slovensku (geografia, topografia, štátny systém, obyvateľstvo, náboženstvo, história), informácie o slovenskom športe od 19.storočia po súčasnosť, súhrn o slovenskej gastronómii, história a súčasnosť slovenského vinohradníctva a vinárstva, vývoj módy a odevného dizajnu, história a súčasnosť digitálnych hier, turizmus na Slovensku v kocke a atrakcie regiónov a špeciálne témy týkajúce sa kreatívneho priemyslu v SR, ocenení a súťaží v oblasti kultúry, významných kultúrnych podujatí a festivalov. Texty/eseje/tematické okruhy spracovali renomovaní autori v daných oblastiach, fotografie/ ilustrácie poskytli renomované inštitúcie a významní profesionálni fotografi. K 31. decembru 2019 bolo zverejnených 1 310 normostrán textu, ktorý napísal kolektív 53 autorov a bol ilustrovaný 1 315 fotografiami od 31 fotografov a 14 inštitúcií.

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť