Program Sputnik

Sputnik bol sovietsky kozmický program bez posádky, ktorý sa začal koncom 50. rokov 20. storočia na demonštráciu použitia umelých družíc Zeme. Do programu patrila aj družica Sputnik 1, čo bola prvá vec vyrobená človekom, ktorá obiehala okolo Zeme.

Model družice Sputnik 1

Iné projektyUpraviť