Prokimen je verš zo žalmu, ktorý sa spieva zvyčajne pred čítaniami na božskej liturgii alebo inej bohoslužbe v cirkvách byzantského obradu.

Prokimen sa spieva na niektorý hlas oktoicha. Pri prokimene sa medzi jeho jednotlivými opakovaniami pridávajú ďalšie verše.