Priemer: 30 km
Jasnosť:
Veľká polos (v km):
Obeh (v dňoch): 1977,29
Excentricita: 0,4431
Inklin. (stupne): 151,966

Prospero je prirodzený satelit Urána.