Protestantská únia

Protestantská únia bol spolok 8 protestantských kniežat a 17 protestantských miest Svätej rímskej ríše uzatvorený roku 1608. Podnet pre uzatvorenie Únie bolo dobytie a zabratie slobodného ríšskeho mesta Donauwörth bavorským kurfirstom Maximiliánom I. potom, čo v meste protestanti bránili katolíckej procesii. Podnet k jej založeniu dal falcký kalvínsky kurfirst Fridrich IV. Ako reakciu na založenie Protestantskej únie vznikla v nasledujúcom roku Katolícka liga.

Zakladajúca listina Protestantskej únie zo 14. mája 1608

V priebehu tridsaťročnej vojny Únia niekoľkokrát podľahla Lige a bola roku 1621 rozpustená.