Protogalaxia je vo fyzikálnej kozmológii oblak plynu, ktorý sa formuje do galaxie. Predpokladá sa, že rýchlosť formovania hviezd počas tohto procesu galaktického vývinu určuje, či bude galaxia špirálová alebo eliptická, pričom pomalší proces formácie hviezd vedie ku vzniku špirálovej galaxie.