Prstenec E je veľmi tenký najvzdialenejší prstenec Saturnu. Začína na obežnej dráhe mesiaca Mimas a končí na obežnej dráhe mesiaca Rhea. Skladá sa z ľadu, kremičitanov, oxidov uhličitých a amoniaku. Na rozdiel od ostatných prstencov, sa skladá viac z mikroskopických ako makroskopických častíc. V roku 2005, boli za zdroj materiálu tohto prstenca určené kryovulkány nachádzajúce sa v južnej polárnej oblasti mesiaca Enceladus.

Prstenec E s viditeľným Saturnovým mesiacom Enceladus. Na južnom póle mesiaca je viditeľná svetlá erupcia.

Pozri aj

upraviť