Po skončení druhej svetovej vojny bol svet rozdelený na západný blok a východný blok. Tieto dve zoskupenia štátov spočiatku neboli očíslované. Veľké množstvo štátov sa však nedalo zaradiť ani do jednej skupiny, preto sa začali označovať ako tretí svet. Zároveň dostali číslo aj predchádzajúce dva svety (aj keď ostali viac známe ako západný a východný blok).

Prvý svet počas studenej vojny.

Termínom prvý svet sa pôvodne označovali kapitalistické krajiny západného bloku na čele s USA. Po páde komunizmu vo východnej Európe sa však toto označenie začalo vzťahovať na všetky vyspelé krajiny s demokratickým zriadením, vysokou životnou úrovňou a dĺžkou života.