Vyspelá krajina je taká krajina, ktorá má vysoké HDP na hlavu, rozvinutú energetiku, strojársky a chemický priemysel. Má nízky podiel ťažby nerastných surovín. Prevažuje spracovateľský priemysel a je rozvíjaná veda a technika. Poľnohospodárstvo je druhoradé, ale nezanedbateľné s modernou základňou. Medzi ďalšie charakteristiky ekonomicky vyspelých krajín patrí:

Vyspelé krajiny podľa MMF a OSN sú označené modrou farbou
HDI, index rozvoja spoločnosti tu znázorňuje rozvojové krajiny (červená) a vyspelé (zelená). Žltou sú znázornené štáty, ktoré sa nachádzajú medzi oboma skupinami a šedou štáty, o ktorých nie sú potrebné informácie.

Medzi vyspelé krajiny sa obyčajne nezaraďujú krajiny, ktorých bohatstvo je založené iba na ťažbe a vývoze nejakej komodity, a pritom nie sú adekvátne rozvíjané ostatné zložky hospodárstva, alebo štáty, v ktorých je bohatstvo veľmi nerovnomerne rozložené. Medzi také štáty patria krajiny Blízkeho východu, ktorých bohatstvo je založené len na vývoze ropy, napr. Bahrajn, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábia.