Pseudoepigraf (gr.) je kniha s falošným názvom; výrazom pseudoepigrafy označujú protestanti starozákonné[1] knihy, ktoré katolícki autori označujú ako apokryfy.[2]

Referencie

upraviť
  1. spresnené podľa pseudoepigrafy. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 865 – 866.
  2. pseudoepigraf (FILIT)

Pozri aj

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.