Ptolemaiovci (iné názvy: Ptolemajovci, dynastia Ptolemaiovcov/Ptolemajovcov, Lagovci, Lágovci, dynastia Lagovcov/Lágovcov) boli kráľovská rodina, ktorá vláda helenistickému Egyptu v rokoch 305 – 30 pred Kr. Ich meno je odvodené od Ptolemaia, jedného z generálov Alexandra Veľkého, ktorého vymenovali za satrapu Egypta po Alexandrovej smrti v roku 323 pred Kr.

V roku 305 pred Kr. sa vyhlásil za kráľa Ptolemaia I. (neskôr známeho ako Sóter - Spasiteľ). Egypťania rýchlo prijali Ptolemaiovcov ako nástupnícky rod faraónov. Roku 30 pred Kr. stratili Ptolemaiovci vládu v prospech Rímskej ríše, ktorá urobila z Egypta svoju provinciu.

Všetci panovníci dynastie mužského rodu prijali meno Ptolemaios. Kráľovné, z ktorých niektoré boli sestrami panovníkov, dostávali zvyčajne mená Kleopatra, Arsinoé alebo Berenika. Najznámejšia z nich bola Kleopatra VII., ktorá sa zaplietla do politických bojov medzi Caesarom a Pompeiom a neskôr medzi Oktaviánom a Markom Antoniom. Jej samovraždou sa skončila vláda Ptolemaiovcov v Egypte.

Ptolemaiovci, hoci ich Egypťania prijali ako svojich vládcov, neboli v Egypte nikdy populárni, najmä kvôli svojej politike, ktorá preferovala grécke prvky pred egyptskými a nútila Egypťanov zmeniť niektoré zažité zvyklosti. Za ich vlády sa stala Alexandria, ich sídlo, strediskom helenistickej kultúry, aj vďaka tzv. Museiónu, akejsi starovekej univerzite s veľkou knižnicou a mnohými učencami doby. V Alexandrii stál tiež jeden z divov sveta – maják na ostrove Faros.

Ptolemaiovci neprestali zápasiť so svojimi susedmi, dynastiami, ktoré podobne ako oni sami vytvorili nástupníci Alexandra Veľkého. Na Blízkom východe získali v bojoch so Seleukovcami Palestínu a časť Sýrie, v Afrike Líbyu.

Prehľad ptolemaiských vládcov

upraviť

Letopočty v zátvorkách uvádzajú roky panovania jednotlivých kráľov, ktorí často vládli bok po boku svojich manželiek.

 • Ptolemaios I. Sótér (305 – 282 pred Kr.), manželky Thais (1.), Artakama (2.), Eurydika (3.) a Berenika I. (4.)
 • Ptolemaios II. Filadelfos (284 – 246 pred Kr.), manželky Arsinoé I. (1.) a Arsinoé II. Filadelfa, vládol spolu so svojim synom v rokoch 267 – 259 pred Kr.
 • Ptolemaios III. Euergetes/Euergetés (246 – 222 pred Kr.), manželka Bereniké II.
 • Ptolemaios IV. Filopator/Filopatór (222 – 204 pred Kr.), manželka Arsinoé III.
 • Ptolemaios V. Epifanes/Epifanés (204 – 180 pred Kr.), manželka Kleopatra I.
 • Ptolemaios VI. Filométor/Filométór (180 – 164 pred Kr. a 163 – 145 pred Kr.), manželka Kleopatra II., vládol krátko s Ptolemaiom Eupatorom v roku 152 pred Kr.
 • Ptolemaios VII. Neos Filopator/Neos Filopatór (nikdy nevládol)
 • Ptolemaios VIII. Euergetes II./Eurgetés II. (170 – 163 pred Kr., 145 – 116 pred Kr.), manželky Kleopatra II. (1.) a Kleopatra III. (2.), na čas vyhnaný z Alexandrie Kleopatrou II. (131 – 127 pred Kr., uzmierili sa roku 124 pred Kr.)
 • Kleopatra II. Filométor Sóteira/Filométór Sóteira (131 – 127 pred Kr.)
 • Kleopatra III. Filométor Sóteira/Filométór Sóteira (zvaná Kokké) (116 – 101 pred Kr.), vládla spolu s Ptolemaiom IX. v rokoch 116 – 107 pred Kr. a s Ptolemaiom X. v rokoch 107 – 101 pred Kr.
 • Ptolemaios IX. Sótér II. (zvaný Lathyros) (116 – 107 pred Kr., 88 – 81 pred Kr. ako Soter II), manželky Kleopatra IV. (1.) a Kleopatra Seléné (2.), počas prvej časti svojej vlády vládol spolu s Kleopatrou III.
 • Ptolemaios X. Alexandros I. (107 – 88 pred Kr.), manželky Kleopatra Seléné (1.) a Bereniké III., vládol spolu s Kleopatrou III. do roku 101 pred Kr.
 • Berenika III./Bereniké III. Filopatora (81 – 80 pred Kr.)
 • Ptolemaios XI. Alexandros II. (80 pred Kr.), vládol spolu s manželkou Bereniké III., kým ju nezavraždil, po jej smrti vládol iba 19 dní
 • Ptolemaios XII. Neos Dionýsos (Aulétes/Aulétés) (80 – 58 pred Kr. a 55 – 51 pred Kr.), manželka Kleopatra V. Tryfaina
 • Kleopatra V. Tryfaina (58 – 57 pred Kr.), vládla spolu s Berenikou IV. Epifaneiou (58 – 55 pred Kr.)
 • Kleopatra VII. Thea Filopator/Thea Filopatór (51 – 30 pred Kr.), vládla spolu s Ptolemaiom XIII. (51 – 47 pred Kr.), Ptolemaiom XIV. (47 – 44 pred Kr.) a Ptolemaiom XV. Caesarionom (44 – 30 pred Kr.)
 • Arsinoé IV. (48 – 47 pred Kr.), protivládkyňa Kleopatry VII.
 
Zjednodušený rodokmeň Ptolemaiovcov

Ďalší Ptolemaiovci

upraviť
 • Ptolemaios Keraunos (zomrel roku 279 pred Kr.), najstarší syn Ptolemaia I. Sótéra, nakoniec sa stal kráľom Macedónie
 • Ptolemaios Apión (zomrel roku 96 pred Kr.), syn Ptolemaia VIII., stal sa kráľom Kyreneiky, ale opustil ju a utiekol do Ríma
 • Ptolemaios XVI., t.j. Ptolemaios Filadelfos (narodený roku 36 pred Kr.), syn Marka Antonia a Kleopatry
 • Ptolemaios z Mauretánie (zomrel roku 40 po Kr.), syn mauretánskeho kráľa Iúbu II. a Kleopatry Seléné II., dcéry Kleopatry a Marka Antonia, mauretánsky kráľ

Literatúra

upraviť
 • Wellner, Luděk Václav (2011), Ptolemaiovci: Z makedonských hor na trůn faraonů, Praha: Epocha, ISBN 9788074250705