Rád spektra je poradie obrazov spektra toho istého zdroja na mriežke. Viacnásobné obrazy spektra vznikajú ohybom svetla na mriežke. Časť svetla, ktorá prechádza nerušene a nerozkladá sa, tvorí nultý rád spektra Zvyšok utvárajú spektrá súmerne rozložené okolo nultého rádu. Najbližšie a súčasne najjasnejšie je úzke spektrum prvého rádu. Susedné spektrum druhého rádu je vychýlenejšie a o dvojnásobok širšie, spektrum tretieho rádu má trojnásobnú šírku a je ešte viac odchýlené atď. So stúpajúcim rádom spektra vzrastá disperzia, ale klesá jeho intenzita.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.