Disperzia

rozlišovacia stránka

Disperzia môže byť:

 • všeobecne: rozptyl, rozptýlenie, rozklad
 • v chémii:
 • vo fyzike:
  • rozdelenie zloženého elektromagnetického žiarenia (napr. svetla) na jeho monochromatické zložky (v prípade svetla na farby) a/alebo schopnosť prostredia (optickej sústavy) toto rozdelenie spôsobiť a/alebo veličina charakterizujúca toto rozdelenie, pozri disperzia (elektromagnetické žiarenie)
  • závislosť rýchlosti šírenia vĺn na ich vlnovej dĺžke/frekvencii:
 • v astronómii aj: skrátane atmosférická disperzia (rozklad svetla z mimozemských zdrojov pri priechode atmosférou)
 • v geológii:
 • v ekológii: rozptýlenie jedincov jednej populácie na ploche alebo v priestore, pozri disperzia (ekológia)
 • v lesníctve: relatívne vyjadrenie hustoty jedincov daného druhu na pozorovaných plochách daného spoločenstva živočíchov či rastlín, pozri disperzia (lesníctvo)
 • v štatistike:
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.