Rozptyl

rozlišovacia stránka

Rozptyl môže byť:

 • všeobecne: rozptýlenie, difúzia, rozšírovanie do okolia
 • vo fyzike:
  • zmena žiarenia (napr. elektromagnetické žiarenie (svetlo), časticové žiarenie) alebo mechanických vĺn (napr. zvuk) pri dopade na rozhraní dvoch prostredí alebo pri prechode prostredím na lúče/toky idúce v rozličných uhloch od pôvodného smeru (prípadne na žiarenie so zmenenou vlnovou dĺžkou), pozri napr. rozptyl (žiarenie), akustický rozptyl, rozptyl seizmických vĺn, rozptyl rádiových vĺn
  • časť toku žiarenia alebo mechanických vĺn, ktorú nemožno využiť na daný cieľ
 • v rádiotechnike:
  • rozličné šírenie elektromagnetických vĺn po dopade na troposféru
  • rozptyl rádiových vĺn (rozličné šírenie rádiových vĺn dopadajúcich na vodivé telesá, ktorých rozmery sú v porovnaní s vlnovou dĺžkou malé)
 • v elektrotechnike: skrátene rozptyl transformátora
 • v štatistike: druh miery variability, pozri rozptyl (štatistika)
 • vo vojenstve: rôznosť dráh striel v priestore pri jednotlivých streľbách pri zachovaní rovnakých podmienok streľby, pozri rozptyl (strela)
 • v populačnej biológii: disperzita

Pozri aj

upraviť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.