Rádioizotopový termoelektrický generátor

Rádioizotopový termoelektrický generátor (RTG) je zariadenie na premenu tepla vzniknutého pri rádioaktívnom rozpade na elektrickú energiu pomocou Seebeckovho javu. Je to veľmi spoľahlivý a dlhodobý zdroj energie, ktorý môže bez prestávky fungovať desiatky rokov. Preto sa používa napríklad vo vesmírnych sondách, ktoré cestujú príliš ďaleko od Slnka na využitie solárnych panelov, alebo na odľahlých miestach na Zemi.

RTG použitý na výrobu elektrickej energie pre ALSEP

Niektoré vesmírne sondy využívajúce RTG

upraviť

Externé odkazy

upraviť