Ráztoky (prítok Chlebnického potoka)

Ráztoky je potok na dolnej Orave, vo východnej časti okresu Dolný Kubín.[1] Je to pravostranný prítok Chlebnického potoka, meria 4,1 km a je tokom V. rádu.

Ráztoky

(prítok Chlebnického potoka)

potok
Zdrojnica Turínok, Skorušinské vrchy
Ústie Chlebnický potok, Chlebnice
Dĺžka 4,1 km
Povodie Orava
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-21-04-040
Číslo recipienta 4-21-04-8800
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Potok pramení v Skorušinských vrchoch, v geomorfologickom podcelku Kopec[2], na južnom svahu Turínka (1 003,6 m n. m.) v nadmorskej výške cca 940 m n. m.

Opis toku

upraviť

Od prameňa tečie na západ, sprava priberá dva krátke prítoky z juhozápadných svahov Turínka, vstupuje do Oravskej vrchoviny, pričom vytvára oblúk vypnutý na sever. Ďalej pokračuje opäť západným smerom, zľava priberá svoj najdlhší prítok (Klinkový potok) zo západného svahu Blata (1 138,1 m n. m.), viac rozširuje svoje koryto, z ľavej strany priberá prítok zo severozápadného svahu Hrba (771 m n. m.) zvaný Oblazník a sprava prítok z juhozápadného svahu Kálaného (852,7 m n. m.). Napokon preteká časťou obce Chlebnice, kde sa v nadmorskej výške približne 562 m n. m. vlieva do Chlebnického potoka.[3]

Iné názvy

upraviť
  • Ráztoka
  • Roztoky
  • Rástoki

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-10-19]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-19]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-10-19]. Dostupné online.
  • Majtán, Milan - Rymut, Kazimierz: Hydronymia povodia Oravy. 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006. 208 s. ISBN 80-224-0906-5
  • Turistický atlas Slovensko 1:50 000, SHOCART, Zádveřice 2005
  • Chočské vrchy - Vodná nádrž Liptovská Mara, Edícia turistických máp 1:50 000, VKÚ, a.s., Harmanec 2002