RGBA je anglická skratka pre farebný model pozostávajúci z červenej, zelenej a modrej farby (angl. Red, Green, Blue) a Alfa kanálu (priehľadnosti).

Ukážka použitia:

#225599ff

Mriežka, používa sa napríklad v HTML kóde, a za ňou v šestnástkovej sústave červená farba (22), zelená farba (55) a modrá farba (99). Posledný údaj udáva hodnotu priesvitnosti. Tento kokrétny zápis patrí tmavomodrej farbe s nulovou priesvitnosťou.

Pozri aj upraviť