RX Leporis

RX Leporis je premenná hviezda v súhvezdí Zajac. Patrí medzi pulzujúce červené obry.

RX Leporis (vyznačená šípkou). Najjasnejšia hviezda snímky je Rigel z Orióna