Rigel (β Ori/β Orionis/Beta Orionis) je najjasnejšia hviezda v súhvezdí Orión a siedma najjasnejšia hviezda na oblohe so zdanlivou hviezdnou veľkosťou 0,18. Je to horúca modrá hviezda spektrálneho typu B. Hoci je označená ako „beta“, momentálne je jasnejšia ako Alfa Orionis (Betelgeuze). Je to jedna z hviezd asterizmu Zimný šesťuholník.

Umelecká predstava hviezdy Rigel

Vytvára výrazný farebný kontrast s Betelgeuze. Rigel je takisto nadobor, ale na rozdiel od Betelgeuze modrý, čiže ide o podstatne mladšiu a horúcejšiu hviezdu. Jeho pomenovanie pochádza z arabského rijl, čo znamená noha. V obrazci lovca Orióna skutočne predstavuje jeho západnú nohu. Napriek tomu, že je jasnejší než Betelgeuze, nachádza sa v oveľa väčšej vzdialenosti od nás: podľa rôznych zdrojov 770 až 900 svetelných rokov. So žiarivosťou 60 000 – 100 000 žiarivostí Slnka je skutočným „kozmickým svetlometom“. Jeho priemer je 50 až 120-krát väčší než slnečný. Vo vzdialenosti 9,2“ (9,4“) má sprievodcu 7. magnitúdy, ktorý ale zaniká v jeho žiare, a preto sa dá rozlíšiť len pomocou ďalekohľadu s priemerom objektívu minimálne 15 cm. Sprievodca je sám dvojhviezdou a skladá sa z dvoch slabých hviezd hlavnej postupnosti spektrálneho typu B. Tieto zložky sú označené ako Rigel B a Rigel C a navzájom sú vzdialené 0,2“. Ich skutočná vzdialenosť je približne 4 miliardy kilometrov. Obiehajú sa takmer po kruhových dráhach. Naproti tomu reálna vzdialenosť tejto dvojice od modrého nadobra Rigel A je viac ako 300 miliárd kilometrov.