Zimný šesťuholník

Zimný šesťuholník je asterizmus, ktorý uľahčuje orientáciu na zimnej oblohe. Rozprestiera sa sčasti na severnej a sčasti na južnej oblohe, pretože ním prechádza svetový rovník.

Schéma zimného šesťuholníka
Zimný šesťuholník pri pohľade z južnej pologule, čomu zodpovedá aj jeho obrátená pozícia: vrchol tvorený hviezdou Capella je najnižšie a vrchol tvorený Síriom najvyššie. Na severnej pologuli je to naopak.

Hoci sa nazýva šesťuholník, skladá sa paradoxne zo 7 hviezd. Dvojica hviezd Castor a Pollux totiž pre svoju blízkosť na oblohe predstavujú len jeden jeho vrchol. Najvyššie položená z nich je na severnej pologuli hviezda Capella, ktorá je ako jediná zo šesťuholníka v zemepisných šírkach Slovenska aj cirkumpolárna - nezapadajúca.

Hviezdy upraviť

Prokyón a Sírius patria zároveň do ďalšieho asterizmu – Zimného trojuholníka.