Nebeský rovník

(Presmerované z Svetový rovník)

Nebeský rovník alebo svetový rovník je kružnica na nebeskej sfére, ktorá je priemetom zemského rovníka. Jeho sklon voči rovine ekliptiky je teda tiež okolo 23,5°. Nebeské objekty v blízkosti nebeského rovníka sú viditeľné takmer na celom svete, ale kulminujú v zenite iba v tropických oblastiach.

Nebeský rovník je voči rovine ekliptiky sklonený o 23.5°

Nebeský rovník je tiež základná rovina pre rovníkové súradnice prvého aj druhého druhu. Pri súradniciach 2. druhu je začiatkom súradnicovej sústavy jarný bod – priesečník svetového rovníka a ekliptiky. Druhý priesečník svetového rovníka a ekliptiky sa nazýva jesenný bod a nachádza sa v súhvezdí Panna.

Nebeský rovník prechádza všetkými nasledovnými súhvezdiami: