Raši písmo alebo (správnejšie) rabínska (polo)kurzíva je druh hebrejskej tlačenej polokurzívy, ktorý sa vyvinul z hispánsko-africkej rukopisnej kurzívy a presadil sa hlavne v tlačiach biblických a talmudických komentárov, preto pomenovanie po komentátorovi Rašim, ktorý však s týmto typom písma nemal nič spoločné ani ním nikdy nepísal.

Raši písmo

Raši písmo slúži na grafické odlíšenie jednotlivých častí textu a takisto zdôrazňuje jeho hierarchickú štruktúru. Raši písmom sú spravidla vysádzané tie časti textu, ktoré majú charakter komentáru, alebo sú nejakým spôsobom podriadené (závislé) na hlavnom texte (napr. biblické komentáre v rabínskych bibliách, tosafot vo vydaniach Talmudu apod.). Medzi výhody Raši písma patrí jeho lepšia čitateľnosť, predovšetkým v drobnej sadzbe – tvary jednotlivých písmen Raši písma sú menej zameniteľné ako tvary tlačeného kvadrátneho písma.

Hebrejské písmo v porovnaní s Rašiho písmom upraviť

Hebrejské písmená s ich ekvivalentom Rašiho písmenami
א =   ב =   ג =   ד =   ה =   ו =   ז =   ח =   ט =  
י =   כ =   ך =   ל =   מ =   ם =   נ =   ן =   ס =  
ע =   פ =   ף =   צ =   ץ =   ק =   ר =   ש =   ת =  

Ďalsia literatúra upraviť

  • SLÁDEK, Pavel. Raši (1040 – 1105) : vznik biblického komentáře ve frankoporýnských židovských centrech. Vyd. 1. Praha : Academia, 2012. 581 s. (Judaica; zv. 6.) ISBN 978-80-200-2031-4. S. 188.

Iné projekty upraviť

Zdroj upraviť