Rabčický potok je potok na hornej Orave, preteká územím okresu Námestovo.[1] Je to ľavostranný prítok Bystrej, má dĺžku 4,1 km a je tokom VI. rádu.

Rabčický potok
potok
Zdrojnica Podbeskydská brázda
Ústie Bystrá
Dĺžka 4,1 km
Povodie Orava
Rád toku VI.
Hydrologické poradie 4-21-03-070
Číslo recipienta 4-21-03-9920
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Potok tečie v Podbeskydskej brázde[2], kde aj pramení v blízkosti štátnej hranice s Poľskom, východne od obce Rabčice v nadmorskej výške približne 750 m n. m. Od prameňa sa stáča západným smerom, najprv zľava priberá prítok prameniaci severovýchodne od kóty 865,2 m, potom sprava prítok z juhovýchodného svahu Martaluzovky (854,8 m n. m.) a preteká okrajom obce Rabčice, pričom oddeľuje osadu Končiny na ľavom brehu od zvyšku obce. Následne priberá svoj najvýznamnejší prítok, pravostrannú Odumorkovku, ďalej z ľavej strany krátky prítok (701,5 m n. m.) zo severného svahu Magury (865 m n. m.), opäť sprava prítok z južného svahu Bandíkovky (906,3 m n. m.) a zľava prítok zo severného svahu Gluchovej (881,6 m n. m.). Potom sa stáča na juhozápad, z ľavej strany ešte priberá prítok zo severozápadného svahu Gluchovej a juhozápadné od spomenutej obce ústi v nadmorskej výške 667 m n. m. do Bystrej. Rabčický potok od sútoku s Odumorkovkou výrazne meandruje.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-03-09]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-20]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-03-09]. Dostupné online.