Bystrá (prítok Polhoranky)

potok na Orave

Bystrá je potok na hornej Orave, na území okresu Námestovo.[1] Je to najvýznamnejší, ľavostranný prítok Polhoranky, má dĺžku 13,2 km a je tokom V. rádu.

Bystrá

(prítok Polhoranky)

potok
Zdrojnica Malá Babia hora, Oravské Beskydy
Ústie Polhoranka, Rabča
Dĺžka 13,2 km
Povodie Orava
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-21-03-071
Číslo recipienta 4-21-03-9916, -9933, -9950
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v Oravských Beskydách, v podcelku Babia hora[2], na juhovýchodných svahoch Malej Babej hory (1 514,8 m n. m.) v nadmorskej výške cca 1 330 m n. m.

Opis toku upraviť

Od prameňa tečie najprv severojužným smerom strmou dolinou Kotlina. Potom sa esovito stáča, z ľavej strany priberá prítok (968,0 m n. m.) z juhozápadného svahu Babej hory (1 722,9 m n. m.) a v blízkosti Hviezdoslavovej horárne vstupuje do Podbeskydskej brázdy. Tu najprv tečie prechodne juhojuhozápadným smerom, z pravej strany priberá svoj najvýznamnejší prítok Vonžovec, opätovne sa stáča a pokračuje juhovýchodným smerom. Následne sa potok výrazne vlní, vytvára niekoľko vedľajších ramien, z ľavej strany priberá krátky prítok z lokality Odumiarky a následne ďalší významný prítok, Záhoranku. Odtiaľ tečie severojužným smerom až k sútoku s ľavostranným Rabčickým potokom (667,0 m n. m.). Napokon sa stáča na juhozápad, zľava priberá ešte krátky prítok z juhozápadného svahu Gluchovej (881,6 m n. m.), preteká obcou Rabča, kde sa od hlavného koryta oddeľuje vedľajšie rameno, ktoré pokračuje v dĺžke cca 700 m juhovýchodným smerom. Hlavné koryto Bystrej ústi na území tejto obce do Polhoranky.

Geomorfologické celky upraviť

Prítoky upraviť

Ústie upraviť

Do Polhoranky sa vlieva v katastrálnom území obce Rabča (severne od jej osady Za Vodou) v nadmorskej výške približne 635 m n. m.[3]

Obce upraviť

 • Oravská Polhora (tečie vo východnej časti katastrálneho územia, netečie intravilánom obce)
 • Rabčice (preteká okrajom intravilánu)
 • Rabča (na dolnom toku, preteká intravilánom obce)

Iné názvy upraviť

 • Bystrá voda
 • Bystrý
 • Bystrý potok
 • Rabčický potok
 • Rabčická rieka
 • Rabčica
 • Rabčičanka
 • Rabčianka

Poznámka upraviť

Rabčický potok bol v minulosti (1971, 1974-55, 1977)[4] pokladaný za hlavný tok a Bystrá bola považovaná za jeho horný tok.

Referencie upraviť

 1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-03-09]. Dostupné online.
 2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-20]. Dostupné online.
 3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-03-09]. Dostupné online.
 4. Majtán, M. - Rymut, K.: Hydronymia povodia Oravy, str. 21. VEDA, vydavateľstvo SAV, 2006