Záhoranka je potok na hornej Orave, vo východnej časti okresu Námestovo.[1] Je to ľavostranný prítok Bystrej, meria 5,9 km a je tokom VI. rádu.

Záhoranka
potok
Zdrojnica Oravské Beskydy
Ústie Bystrá
Dĺžka 5,9 km
Povodie Orava
Rád toku VI.
Hydrologické poradie 4-21-03-068
Číslo recipienta 4-21-03-9934
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Oravských Beskydách, v južnej časti podcelku Babia hora[2], na južnom svahu Jedle (1 348,5 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 180 m n. m. Na hornom toku tečie severojužným smerom lesnatým prostredím v lokalite Palkoš, kde zľava priberá dva prítoky prameniace západne od hraničnej kóty 1 010,8 m. Odtiaľ pokračuje juhozápadným smerom, vstupuje do Podbeskydskej brázdy, z pravej strany priberá prítok (dĺžka 1,5 km) z juhozápadného svahu Jedle, prechodne sa stáča na juh a zľava priberá prítok (763,7 m n. m.) z lokality Končina. Následne tečie juhozápadným smerom močaristým územím, kde zľava priberá dva krátke prítoky vytekajúce z rašelinísk. Potom priberá prítok zo severozápadného svahu Bandíkovky (906,3 m n. m.), ďalej už pokračuje severojužným smerom a opäť z ľavej strany priberá prítok (706,3 m n. m.) zo západného svahu Bandíkovky. Na dolnom toku sa výrazne vlní, priberá ešte ľavostranný prítok z juhozápadného úpätia Bandíkovky a západne od obce Rabčice ústi v nadmorskej výške cca 688 m n. m. do Bystrej.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-03-09]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-20]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-03-09]. Dostupné online.