Radôstka (potok)

potok v okrese Žilina

Radôstka je potok na území okresov Žilina a Čadca.[1] Je to ľavostranný prítok Bystrice a má dĺžku 12,7 km.

Prameň: v Kysuckej vrchovine, v podcelku Kysucké bradlá, na severných svahoch vrchu Mravečník (992,5 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 900 m n. m.[2]

Smer toku: na hornom toku na severozápad, na dolnom toku na sever

Geomorfologické celky: Kysucká vrchovina, podcelky Kysucké bradlá a Vojenné[3]

Prítoky: sprava Vrchovinný potok, Lutiša, zľava prítok spod Zlieňa (765,1 m n. m.) a spod Obelca (841,1 m n. m.)

Ústie: do Bystrice pri obci Stará Bystrica v nadmorskej výške cca 470 m n. m.

Obce: Lutiše, Radôstka a ich osady, okrajom obce Stará Bystrica (osada Slezákovci)[2]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-02-12]. Dostupné online.
  2. a b Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-02-13]. Dostupné online.
  3. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-31]. Dostupné online.