Radôstka (potok)

Radôstka je potok na území okresov Žilina a Čadca, je to ľavostranný prítok Bystrice a má dĺžku 12,7 km.

Prameň: v Kysuckej vrchovine, v podcelku Kysucké bradlá, na severných svahoch vrchu Mravečník (992,5 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 900 m n. m.

Smer toku: na hornom toku na severozápad, na dolnom toku na sever

Geomorfologické celky: Kysucká vrchovina, podcelky Kysucké bradlá a Vojenné

Prítoky: sprava Vrchovinný potok, Lutiša, zľava prítok spod Zlieňa (765,1 m n. m.) a spod Obelca (841,1 m n. m.)

Ústie: do Bystrice pri obci Stará Bystrica v nadmorskej výške cca 470 m n. m.

Obce: Lutiše, Radôstka a ich osady, okrajom obce Stará Bystrica (osada Slezákovci)