Rad Andreja Hlinku

slovenské vyznamenanie pomenované po Andrejovi Hlinkovi

Rad Andreja Hlinku je slovenské vyznamenanie pomenované po Andrejovi Hlinkovi. Udeľuje ho prezident Slovenskej republiky na návrh vlády. Návrh prezident nemusí rešpektovať. Rad Andreja Hlinku sa zapožičiaval do 1. januára 2003 vrátane.

Rad Andreja Hlinku I. triedy

Rad Andreja Hlinku sa zapožičiava občanom Slovenska, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o vznik samostatnej Slovenskej republiky.

Rad Andreja Hlinku má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Pri zapožičiavaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa rad zapožičiava.

Vyznamenanie sa zapožičiava pri príležitosti výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Rad I. triedyUpraviť

LaureátiUpraviť

1997Upraviť

1998Upraviť

1999Upraviť

2013Upraviť

  • Hvezdoň Kočtúch, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o vznik samostatnej Slovenskej republiky, za celoživotné dielo v oblasti rozvoja ekonomickej teórie a hospodárstva Slovenskej republiky

Rad II. triedyUpraviť

LaureátiUpraviť

1998Upraviť